DAG OG TID podkast
Dommen har falle

Dommen har falle

December 22, 2020

Jørn og David snakkar med stortingsrepresentant Jette Christensen (Ap) og politisk redaktør Eirin Eikefjord om dommen i klimasaka.

Klimasaka sin legitimitet med Silje Aambø Langvatn

Klimasaka sin legitimitet med Silje Aambø Langvatn

November 12, 2020

David og Jørn snakkar med filosof Silje Aambø Langvatn om legitimitet og klima, og avsluttar med å svare på spørsmålet: Kven vinn klimasaka?

Ungdommen og klimaproblemet, med Erik Aarebrot

Ungdommen og klimaproblemet, med Erik Aarebrot

November 11, 2020

Jørn og David snakkar med lærar og statsvitar Erik Aarebrot om klimaproblemet som tema i skulen.

Klimasaka, juss og politikk, med Eirin Eikefjord

Klimasaka, juss og politikk, med Eirin Eikefjord

November 11, 2020

David og Jørn snakkar med Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende og jurist, om spenninga mellom juss og politikk i klimasaka.

Klima og menneskerettar med Marius Mikkel Kjølstad

Klima og menneskerettar med Marius Mikkel Kjølstad

November 10, 2020

David og Jørn snakkar med jurist Marius Mikkel Kjølstad (UiB) om klima og menneskerettar.

Framtidige generasjonar, demokrati og klima med Gunnar Skirbekk

Framtidige generasjonar, demokrati og klima med Gunnar Skirbekk

November 10, 2020

Jørn og David snakkar med filosof Gunnar Skirbekk om framtidige generasjonar og om klimarettens plass i demokratiet.

Klimaproblemet. Kva for utfordringar står vi overfor? med Kikki Kleiven

Klimaproblemet. Kva for utfordringar står vi overfor? med Kikki Kleiven

November 9, 2020

Jørn og David møter klimaforskar Kikki Kleiven (UiB) til samtale om klimaproblemet og klimasaka.

Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag.

Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag.

October 28, 2020

Mellom 4. og 12. november skal Høgsterett handsama klimasaka. Miljøorganisasjonar og deira støttespelarar har tapt i to instansar, men vil dei likevel vinna i siste runde? Det som står på spel, er om tildelinga av nye petroleumskonsesjonar i Barentshavet er i strid med vernet om klima og miljø etter Grunnlova. I denne saka skal Høgsterett avgjera kort sterkt grunnlovsvernet for klima og miljø skal vera, korleis ein skal vurdera petroleumsutvinninga sitt bidrag til global oppvarming, kor mykje omsynet til dagens velferd skal vega mot omsynet til framtidige generasjonar, og i kor stor grad Grunnlova i klimaspørsmål skal setja grenser for politikken. Klimasaka er den rettssaka der størst samfunnsverdiar har stått på spel sidan Den store konsesjonssaka i 1918.

Filosof David Vogt og jurist Jørn Øyrehagen Sunde vil saman følgja klimasaka. Kvar dag (unnateke 10.11) lagar dei ein podkastepisode om korleis saka utviklar seg i Høgsterett, og samtalar med gjester om dei store spørsmåla rettssaka reiser. Gjestane er politisk redaktør Eirin Eikefjord, klimaforskar Kikki Kleiven, filosof Gunnar Skirbekk, jurist Marius Mikkel Kjølstad og statsvitar Erik Aarebrot.

Play this podcast on Podbean App