DAG OG TID podkast
Krigsrapport frå landsbyar i Nord-Syria

Krigsrapport frå landsbyar i Nord-Syria

October 14, 2021

Tyrkia har okkupert fleire område i Nord-Syria dei siste åra, kva slags krig fører Tyrkia og kva er målet? Det skriv Erling Folkvord om i artikkelen «Krigsrapport frå landsbyar i Nord-Syria» som stod på trykk i Dag og Tid 8. oktober.

Folkvord reiste til Nord-Syria i august og i denne episoden av Dag og Tid-podkasten fortel han om sine inntrykk frå reisa. Han gir oss òg eit overblikk over korleis situasjonen er i Nord-Syria no. Artikkelen kan du lese her (for abonnentar).

Den tyrkiske ambassaden har fått tilsendt artikkelen Folkvord skreiv etter reisa si. Svaret deira kan du høyre heilt til slutt i denne episoden.

USA trekkjer seg militært ut av ørkenen og dreg til sjøs

USA trekkjer seg militært ut av ørkenen og dreg til sjøs

October 7, 2021

Cecilie Hellestveit er gjest i denne episoden av Dag og Tid-podkasten. Ho fortel om den amerikanske forsvarsstrategien og kvar den militære teknologiutviklinga er på veg. USA trekkjer seg militært ut av ørkenen og dreg til sjøs. Kvar skal Noreg plassere seg når USA og Europa får ulike interesser i Midtausten?

Artikkelen "Enden på krigen utan ende?", som denne episoden tar utgangspunkt i, kan du lese her (for abonnentar). 

Ei klappjakt mot journalistar

Ei klappjakt mot journalistar

September 30, 2021

I den nyaste utgåva av DAG OG TID skildrar redaktør Andrej Dynko i tidsskriftet Nasja Niva livet i eit fengsel i Minsk. Ane Tusvik Bonde kjenner Dynko godt og kan mykje om situasjonen i Kviterussland. I DAG OG TID-podkasten denne veka seier ho at det føregår ei «klappjakt mot journalistar». 

Lydartikkelen til podkasten: «Ein kort tur til helvete»

Lydartikkelen til podkasten: «Ein kort tur til helvete»

September 29, 2021

På torsdag kjem ein ny episode av Dag og Tid-podkasten. Ane Tusvik Bonde, seniorrådgjevar i organisasjonen Human Rights House Foundation, er med som gjest og snakkar om framsidesaka frå den siste utgåva – «Ein kort tur til helvete». Artikkelen er skriven av redaktøren i det kviterussiske tidsskriftet Nasja Niva, Andrej Dynko. Han skildrar livet i Okrestina-fengselet i Minsk.

Podkastepisoden kjem på torsdag, men allereie no kan du lytte til artikkelen som Dynko skreiv. Kvar veke les me inn utvalde artiklar frå avisa. Her får du ein smakebit på lydavisa vår!

Valordning på fjell, myr og skog

Valordning på fjell, myr og skog

September 23, 2021

I land med allmenn røysterett er det eit ideal at alle røyster skal telje like mykje, men slik er det ikkje i praksis. I Noreg kjempar idealet om lik røystevekt mot distriktsomsyn og styringseffektivitet. Her spelar arealfaktoren og sperregrensa viktige roller. Gjest denne veka er professor i rettsvitskap Eirik Holmøyvik. Han var medlem av vallovutvalet som i fjor leverte framlegg til ny vallov. Du kan lese NOU-en, «Frie og hemmelige valg – Ny valglov», her.

 

Andreas Hompland om stortingsvalet

Andreas Hompland om stortingsvalet

September 17, 2021

Korleis kjem den nye regjeringa til å sjå ut? Og kva er dei grunnleggande trendane i norsk politikk? Andreas Hompland er gjest i DAG OG TID-podkasten denne veka.

Hilde Vesaas om det å melde bøker

Hilde Vesaas om det å melde bøker

September 9, 2021

Har bokmeldarar blitt for lite kritiske? Hilde Vesaas, barnebarn til Halldis Moren Vesaas og Tarjei Vesaas – og bokmeldar i Dag og Tid, fortel om det å melde bøker. Kva gler ho seg til å lese i haust? 

Kor lenge skal vi leite?

Kor lenge skal vi leite?

September 2, 2021

Striden om norsk leiteboring handlar om meir enn moral. Journalist Per Anders Todal og finansanalytikar Ole André Hagen snakkar om lønsemda i oljeleiting.

Straumprisen

Straumprisen

August 27, 2021
Fyllingsgrada i magasina i Midt-Noreg er lågare enn for eit normalår, likevel held kraftselskapa fram med å selje straum til utlandet. Ein ny kraftkabel til England er snart klar. Kva har dette å seie for straumprisen i vinter? Jon Hustad er gjest.
Brit Aksnes om film

Brit Aksnes om film

August 19, 2021
Kva er filmtrendane no, og kven er det som bestemmer kva som blir vist på norske kinoar? Filmmeldar i Dag og Tid, Brit Aksnes, er gjest. 
Podbean App

Play this podcast on Podbean App