DAG OG TID podkast
Den usunne hundeavlen

Den usunne hundeavlen

June 17, 2021

Aldri før har så mange nordmenn ønskt å skaffe seg hund. Den store etterspurnaden har ført til ein usunn forretningskultur hos nokre oppdrettarar. Dyrevelferda er på eit nivå som vi ikkje kan akseptere. Det seier Arve Nilsen, veterinær, forskar og fast skribent i DAG OG TID, og Torill Moseng, veterinær og president i Den norske veterinærforening og visepresident i Den europeiske veterinærforening. Vi snakkar om usunn hundeavl.

Arkitektur på villspor

Arkitektur på villspor

June 15, 2021

Dei siste 70 åra har den brutaliserande arkitekturen heimsøkt landet og landskapet vårt. Naturen forsvinn til fordel for invaderande, naturframande og miljøskadelege bygningformer. Ulf Andenæs, som er gjest denne veka, har i fleire tiår vore oppteken av arkitektur og byggeskikk. I denne episoden fortel han kva han meiner om arkitekturen i Noreg. 

Haugalandet

Haugalandet

June 10, 2021
Håvard Rem er på reis igjen, denne gongen er det Haugalandet som står for tur. Men kva er bakgrunnen for namnet til denne delen av landet? Og kva har Haugalandet å by på?
Kunsten å irritera seg over skrivefeil

Kunsten å irritera seg over skrivefeil

May 27, 2021

Kvifor irriterer me oss over skrivefeil? Har det noko med personlegdomen vår å gjere? Forfattar og filolog Kristin Fridtun pratar om den nye boka si, Kunsten å irritera seg over skrivefeil. Ho er òg fast skribent i Dag og Tid der ho skriv språkspalta "Ord om språk". 

Songen som stilna

Songen som stilna

May 19, 2021

Song har god effekt på språktrening, på relasjonsbygging og på læring av kultur. Likevel er songen nemd berre to gongar i læreplanen for norskfaget. Teolog og forfattar, Eskil Skjeldal, snakkar om song i skulen.

Lang covid: Den lange halen til pandemien

Lang covid: Den lange halen til pandemien

May 12, 2021

Langtidsverknadene av covid-19 er vanskelege å overskode. Mange ulike plager råkar også unge og spreke menneske, og «lang covid» er framleis eit mysterium. Det snakkar vi om med Nina Langeland, professor i infeksjonsmedisin fra Universitet i Bergen, og Per Anders Todal, journalist i DAG OG TID.

Atle Grønn om sjakk, Russland og Nepomnjasjtsjij

Atle Grønn om sjakk, Russland og Nepomnjasjtsjij

May 5, 2021

Jan Nepomnjasjtsjij er Carlsens neste VM-utfordrar. Korleis kjem kampen mellom dei to til å sjå ut? Og kva har sjakk og Lermontovs «Vår tids helt» med kvarandre å gjere? Sjakkekspert og professor i russisk, Alte Grønn, er gjest denne veka. 

Arkitekturpolitikk utan folkeleg medverknad

Arkitekturpolitikk utan folkeleg medverknad

April 29, 2021

Ei gruppe på Facebook som kallar seg Arkitekturopprøret har på berre nokre månader vekse frå ca 3000 til 17.000 medlemer. På Instagram er dei enda større med 50.000 følgjarar. Her diskuterer dei kor stygg arkitekturen i landet er. Kvifor er det så mykje engasjement rundt kva som blir bygd og korleis det skal sjå ut? Og kan me eigentleg gjere noko for å påverke arkitekturpolitikken? Gjest denne veka er Ronny Spaans, fyrsteamanuensis ved Nord universitet og fast skribent i Dag og Tid. 

 

Urkrafta – Susanne Hætta om joik

Urkrafta – Susanne Hætta om joik

April 22, 2021

Joik er ein av dei eldste vokaltradisjonane i Europa, samtidig som han er levande og dynamisk. Susanne Hætta, forfattar, kunstnar, fotograf og kulturskribent, fortel kva forhold ho sjølv har til joik og kva som kjenneteiknar den tradisjonelle samiske musikkforma – kvifor har joik fått slik appell internasjonalt? 

 

Kven var frontkjemparane?

Kven var frontkjemparane?

April 14, 2021

Mens skodespelarane kastar dei siste handgranatane sine i ein håplaus kamp mot den raude horden, glepp sjansen til djupare innsikt i kven frontkjemparane eigentleg var, meiner Mats Tangestuen, historikar og fagleg leiar ved Jødisk Museum. Me pratar om dokumentarserien «Frontkjempere».

Podbean App

Play this podcast on Podbean App